ДЕЗОРГАНИЗАТОР

işi pozan, pozğunluq salan, intizamı pozan (adam)
ДЕЗИНФОРМАЦИЯ
ДЕЗОРИЕНТАЦИЯ

Digər lüğətlərdə