ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ

1. Təmin olunma; 2. Maddi rifah, varlılıq, ehtiyacsızlıq
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБЕСПЕЧИТЬ

Digər lüğətlərdə