РАВНОСТОРОННИЙ

bərabərtərəfli
РАВНОСИЛЬНЫЙ
РАВНОУГОЛЬНЫЙ

Digər lüğətlərdə