ХЛОПОТЛИВОСТЬ

zəhmətlilik, əziyyətlilik, yoruculuq, çalışqanlıq, qayğıkeşlik
ХЛОПОК
ХЛОПЬЯ

Digər lüğətlərdə