АККОМПАНИАТОР

м mus. akkompaniator, müşayiətçi (birlikdə çalan).

АККОМПАНЕМЕНТ
АККОМПАНИАТОРША

Digər lüğətlərdə