АПЛОДИРОВАНИЕ

ср alqış, alqışlama, əlçalma.

АПЕРЦИПИРОВАТЬСЯ
АПЛОДИРОВАТЬ

Digər lüğətlərdə