РАВНОЗНАЧАЩИЙ

прил. 1. eyni əhəmiyyətə malik olan; 2. birqiymətli, eyniqiymətli, bərabər qiymətli.

РАВНОДУШНЫЙ
РАВНОЗНАЧНОСТЬ

Digər lüğətlərdə