ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ж мн. нет hüquqşünaslıq, hüquq elmləri.

ЮРИСКОНСУЛЬТСКИЙ
ЮРИСТ

Digər lüğətlərdə