АККОМПАНИАТОР

akkompaniator, müşayiətçi (birilikdə çalma)
АККОМПАНЕМЕНТ
АККОМПАНИРОВАНИЕ

Digər lüğətlərdə