ДЕЗИНФОРМАЦИЯ

yalan məlumat vermə, yalan məlumat verməklə çaşdırma (azdırma)
ДЕЗЕРТИР
ДЕЗОРГАНИЗАТОР

Digər lüğətlərdə