РАВНОЗНАЧАЩИЙ

1.eyni əhəmiyyətə mail olna; 2.birqiymətli, eyni qiymətli, bərabər qiymətli
РАВНОДУШНО
РАВНОЗНАЧНОСТЬ

Digər lüğətlərdə