ХВАСТЛИВОСТЬ

lovğalıq, kopçuluq
ХВАСТАТЬСЯ
ХВАТАТЬ

Digər lüğətlərdə