ЮРИСКОНСУЛЬТ

yuriskonsult, hüquq konsultantı, hüquq məsləhətçisi
ЮРИСКОНСУЛЬСТВО
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Digər lüğətlərdə