ЮРОДСТВОВАТЬ

1. divanəlik etmək, dəlilik etmək, 2. qələndərlik etmək
ЮРОДСТВО
ЮРТ

Digər lüğətlərdə