АПЛОДИРОВАТЬ

несов. alqışlamaq, əl çalmaq.

АПЛОДИРОВАНИЕ
АПЛОДИСМЕНТЫ

Digər lüğətlərdə