ОБЛАГОРОДИТЬ

сов. 1. nəcibləşdirmək, əsilləşdirmək, yüksəltmək; задача искусства воспитать и облагородить человека incəsənətin vəzifəsi insanı tərbiyələndirmək və yüksəltməkdir; 2. cinsini yaxşılaşdırmaq, cinsləşdirmək (heyvanı, bitkini və s.).

ОБЛАГОРАЖИВАТЬСЯ
ОБЛАГОРОДИТЬСЯ

Digər lüğətlərdə