НАИМЕНОВАНИЕ

adlandırma, ad qoyma
НАЗЫВАТЬ
НАЙТИ

Digər lüğətlərdə