ОБЕССМЫСЛИТЬ

mənasızlaşdırmaq, mənasız hala salmaq, mənadan məhrum etmək
ОБЕССМЕРТИТЬ
ОБЕСЦЕНИТЬ

Digər lüğətlərdə