ОБЛАГОРОДИТЬ

nəcibləşdirmək, yüksəltmək, əsilləşdirmək
ОБЛАГОДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ
ОБЛАДАНИЕ

Digər lüğətlərdə