РАВНОЗНАЧНЫЙ

eyni mənalı, bir mənalı, eyni mənası olan; 2. eyniqiymətli
РАВНОЗНАЧНОСТЬ
РАВНОМЕРНО

Digər lüğətlərdə