РАВНОСИЛЬНЫЙ

1. eyni güclü, qüvvəcə bərabər, bərabər qüvvəli, bərabər güclü; 2. bərabər olan, ...demək olan, eyni, bir
РАВНОПРАВНОСТЬ
РАВНОСТОРОННИЙ

Digər lüğətlərdə