ХЛОРИРОВАТЬ

xlorlamaq, xlorlaşdırmaq
ХЛОПЬЯ
ХЛЫСТ

Digər lüğətlərdə