АПОКАЛИПСИС

м apokalipsis (1. xristian dinində: vəhy, peyğəmbərlik; 2. “axır zamandan” xəbər verən “Əhdi-cədid” kitablarından biri).

АПОДИКТИЧЕСКИЙ
АПОКАЛИПСИЧЕСКИЙ

Digər lüğətlərdə