ОБЗАВЕДЕНИЕ

ср мн. нет 1. alma, düzəltmə, əldə etmə; tədarük etmə; обзаведение хозяйством özü üçün təsərrüfat düzəltmə; 2. avadanlıq, ləvazimat, şey-şüy.

ОБЖУЛИТЬ
ОБЗАВЕСТИ

Digər lüğətlərdə