ДЕМОКРАТИЗМ

demokratizm (1. Demokratiyanın həyata keçirilməsi)
ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ
ДЕМОНСТРАНТ

Digər lüğətlərdə