ДЕНОМИНАЦИЯ

denominasiya (kağız pulun qiymətinin dıyişdirilməsi)
ДЕНАТУРАТ
ДЕНОНСАЦИЯ

Digər lüğətlərdə