ДЕПАРТАМЕНТ

department (1. Bəzi xarici ölkələrdə ali hökumət idarələrinin adı; 2. Amerikada: nazirlik)
ДЕНЬ
ДЕПО

Digər lüğətlərdə