ОБЕЗОПАСИТЬ

təhlükəsizləşdirmək, xətərsizləşdimrək, təhlükəsiz etmək, təhlükədən qorumaq
ОБЕЗНАДЕЖИТЬ
ОБЕЗЬЯНА

Digər lüğətlərdə