ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1.təmin etmə, təminat; 2. Qoruma, qorunma, mühafizə etmə, mühafizə edilmə
ОБЕРНУТЬ
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ

Digər lüğətlərdə