УВЕРЕННОСТЬ

1. yəqinlik, əminlik, inanma, arxayınlıq, xətircəmlik; 2. inam, qətilik, etimad, qənaət, möhkəmlik, əzm
УВЕРЕНИЕ
УВЕРЕННЫЙ

Digər lüğətlərdə