ЩЕБЕТЛИВЫЙ

1. daim civildəyən; 2. naqqal, çoxdanışan
ЩЕБЕТАТЬ
ЩЕБЕТУНЬЯ

Digər lüğətlərdə