ЩЕЛОЧНОСТЬ

qələvi dərəcəsi, qələvilik
ЩЕЛОЧИТЬ
ЩЕЛОЧЬ