ЮРИДИЧЕСКИ

hüquq nöqteyi – nəzərindən, hüquq cəhətdən
ЮР
ЮРИДИЧЕСКИЙ

Digər lüğətlərdə