КЪАБАЧИВАЛ

hoqqabazlıq, oyunbazlıq, təlxəklik; къабачивал авун hoqqa çıxarmaq, hoqqabazlıq etmək, təlxəklik etmək.
КЪАБАЧИ
КЪАБАЧИВАЛ

Digər lüğətlərdə