КЪАБАЧИВАЛ

hoqqabazlıq, oyunbazlıq, təlxəklik; къабачивал авун hoqqa çıxarmaq, hoqqabazlıq etmək, təlxəklik etmək.
КЪАБАЧИВАЛ
КЪАБАЧИВИЛЕЛДИ

Digər lüğətlərdə