ДЕГРАДАЦИЯ

ж tənəzzül, düşkünlük; geri getmə; xarablaşma, pisləşmə.

ДЕГОТОК
ДЕГРАДИРОВАТЬ

Digər lüğətlərdə