ОБЕТОВАНИЕ

ср köhn. təntənəli vəd, əhd-peyman.

ОБЕТ
ОБЕТОВАННЫЙ

Digər lüğətlərdə