ЩЕБЕТЛИВЫЙ

прил. məh. 1. daim civildəyən; 2. məc. çoxdanışan, naqqal.

ЩЕБЕТАТЬ
ЩЕБЕТУНЬЯ

Digər lüğətlərdə