ОБЕТОВАНИЕ

təntənəli vəd, əhd-peyman
ОБЕСЦЕНИТЬ
ОБЕЩАНИЕ

Digər lüğətlərdə