РАВНОДУШИЕ

laqeydlik, etinasızlıq, əhəmiyyət verməmə
РАВНОВЕСИЕ
РАВНОДУШНО

Digər lüğətlərdə