РАВНОДУШНО

laqeyd, etinasız, maraqsız
РАВНОДУШИЕ
РАВНОЗНАЧАЩИЙ

Digər lüğətlərdə