РАВНОМЕРНО

1. bir bərabərdə, bir ölçüdə, bir qərarda; 2. bərabər, müntəzəm
РАВНОЗНАЧНЫЙ
РАВНОМЕРНОСТЬ

Digər lüğətlərdə