ЩЕЛЕВАТЫЙ

çatdaq, çatdağı olan, yarığı olan, çat – çat, cadar – cadar
ЩЕКОТКА
ЩЕЛИНА

Digər lüğətlərdə