ЮВЕЛИРНЫЙ

1.zərgərlik; 2. incə, nəfis, çox zərif
ЮВЕЛИР
ЮГ

Digər lüğətlərdə