ЮНОШЕСТВО

1. gənclik, cavanlıq; 2. gənclər, cavanlar
ЮНОША
ЮНСЕКЦИЯ (ЮНОШЕСКАЯ СЕКЦИЯ)

Digər lüğətlərdə