АБУГЕРДЕН

n. soup ladle.
АБОНЕНТ
АБУР

Digər lüğətlərdə