КОПЕЕЧНЫЙ

прил. 1. birqəpiklik; 2. dəyərsiz, əhəmiyyətsiz; 3. məc. xırdaçı, çox simic, xəsis, qəpikgüdən.

КОПЕЕЧНИЧАТЬ
КОПЕЙКА

Digər lüğətlərdə