ЩЕЛЕВАТЫЙ

прил. çatdaq, çatdağı olan, yarığı olan, çat-çat, cadar-cadar.

ЩЕКОТНЫЙ
ЩЕЛЕВОЙ

Digər lüğətlərdə