ДАЛЬНОСТЬ

1. Uzaqlıq, 2. Məsafə, mənzil
ДАЛЬНОВИДНОСТЬ
ДАННЫЕ

Digər lüğətlərdə