ДВИЖИТЕЛЬ

hərəkətverici (qüvvə, mexanizm)
ДВИЖИМОСТЬ
ДВОЕНИЕ

Digər lüğətlərdə